Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 1-10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-14
Datum då anslag tas ner: 2023-03-08

Sekreterare: Lina Dahlström