Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 11-25

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-24
Datum då anslag tas ner: 2023-06-15

Sekreterare: Lina Dahlström