Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 19

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-10
Datum då anslag tas ner: 2021-04-01

Sekreterare: Lina Dahlström