Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 12 - 18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-22
Datum då anslag tas ner: 2021-04-13

Sekreterare: Lina Dahlström