Tillkännagivande

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 46-49

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-14
Datum då anslag tas ner: 2022-10-06

Sekreterare: Lina Dahlström