Tillkännagivande

Organ: Västerås stads revisorer

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 21-47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-12
Datum då anslag tas ner: 2020-01-03

Sekreterare: Annette Björnson