Tillkännagivande

Organ: Väsrmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-12

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-22
Datum då anslag tas ner: 2019-04-13

Sekreterare: Jan-Erik Sahlberg