Tillkännagivande

Organ: Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 34-47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-11
Datum då anslag tas ner: 2019-12-03

Sekreterare: Jens-Erik Sahlberg