Tillkännagivande

Organ: Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 152-165

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-08
Datum då anslag tas ner: 2021-06-30

Sekreterare: Jan-Erik Sahlberg