Tillkännagivande

Organ: Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-12

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-21
Datum då anslag tas ner: 2019-04-12

Sekreterare: Jan-Erik Sahlberg