Tillkännagivande

Organ: Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 214-226

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-17
Datum då anslag tas ner: 2022-03-11

Sekreterare: Jan-Erik Sahlberg