Tillkännagivande

Organ: Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 21-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-09
Datum då anslag tas ner: 2023-07-01

Sekreterare: Jan-Erik Sahlberg