Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-23
Datum då anslag tas ner: 2022-03-17

Sekreterare: Birgitta Thedvall