Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 71

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-22
Datum då anslag tas ner: 2022-04-13

Sekreterare: Birgitta Thedvall