Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 97

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-27
Datum då anslag tas ner: 2022-05-19

Sekreterare: Birgitta Thedvall