Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-26
Datum då anslag tas ner: 2023-05-18

Sekreterare: Wilma Karlsson