Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§126-128

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-31
Datum då anslag tas ner: 2023-06-22

Sekreterare: Wilma Karlsson