Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 54-58

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-27
Datum då anslag tas ner: 2019-12-19

Sekreterare: Claes Danielsson