Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 28-33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-06
Datum då anslag tas ner: 2019-08-28

Sekreterare: Claes Danielsson