Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-6

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-30
Datum då anslag tas ner: 2019-02-21

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor