Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 5 - 9

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-27
Datum då anslag tas ner: 2020-05-19

Sekreterare: Lina Dahlström