Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 59-63

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-17
Datum då anslag tas ner: 2020-02-08

Sekreterare: Claes Danielsson