Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 24-30

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-16
Datum då anslag tas ner: 2020-11-07

Sekreterare: Claes Danielsson