Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 10-14

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-19
Datum då anslag tas ner: 2020-06-10

Sekreterare: Claes Danielsson