Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 31-33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-20
Datum då anslag tas ner: 2020-12-12

Sekreterare: Lina Dahlström