Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 6-10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-24
Datum då anslag tas ner: 2021-03-18

Sekreterare: Lina Dahlström