Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 15-18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-09
Datum då anslag tas ner: 2020-07-01

Sekreterare: Claes Danielsson