Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 19-23

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-08
Datum då anslag tas ner: 2020-09-30

Sekreterare: Lina Dahlström