Tillkännagivande

Organ: Arbetsgivardelegationen i Västerås kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-5

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-28
Datum då anslag tas ner: 2021-02-19

Sekreterare: Claes Danielsson