Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 12

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-25
Datum då anslag tas ner: 2019-02-16

Sekreterare: Katarina Daun