Tillkännagivande

Organ: Direktionen för Mälardalens brand- och räddningsförbund

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 100-121

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-20
Datum då anslag tas ner: 2020-01-11

Sekreterare: Manuela Wester Johansson