Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 211

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-19
Datum då anslag tas ner: 2019-10-11

Sekreterare: Madeleine Ramberg