Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 236, §§ 240-241

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-23
Datum då anslag tas ner: 2019-11-14

Sekreterare: Madeleine Ramberg