Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 269

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-28
Datum då anslag tas ner: 2019-12-20

Sekreterare: Madeleine Ramberg