Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 69

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-26
Datum då anslag tas ner: 2020-04-17

Sekreterare: Madeleine Ramberg