Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 144 och § 155

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-10
Datum då anslag tas ner: 2020-07-02

Sekreterare: Madeleine Ramberg