Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 169 och § 177

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-27
Datum då anslag tas ner: 2020-09-18

Sekreterare: Madeleine Ramberg