Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 267

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-09
Datum då anslag tas ner: 2020-12-31

Sekreterare: Madeleine Ramberg