Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 64-76

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-11
Datum då anslag tas ner: 2021-04-02

Sekreterare: Madeleine Ramberg