Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 83

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-25
Datum då anslag tas ner: 2021-04-16

Sekreterare: Linda Everland