Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 152-153

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-20
Datum då anslag tas ner: 2021-06-11

Sekreterare: Madeleine Ramberg