Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 138-151, §§ 154-158

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-03
Datum då anslag tas ner: 2021-06-25

Sekreterare: Madeleine Ramberg