Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 213

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-17
Datum då anslag tas ner: 2021-10-09

Sekreterare: Madeleine Ramberg