Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 264, § 268

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-28
Datum då anslag tas ner: 2021-11-19

Sekreterare: Madeleine Ramberg