Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 316

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-09
Datum då anslag tas ner: 2021-12-31

Sekreterare: Madeleine Ramberg