Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 215

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-27
Datum då anslag tas ner: 2019-10-19

Sekreterare: Patrik Skanser