Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 290

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-13
Datum då anslag tas ner: 2020-01-04

Sekreterare: Lena Jarl