Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 258

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-24
Datum då anslag tas ner: 2021-12-16

Sekreterare: Hanna Söderberg