Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 287

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-10
Datum då anslag tas ner: 2021-01-01

Sekreterare: Hanna Söderberg