Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 266-268

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-16
Datum då anslag tas ner: 2023-01-07

Sekreterare: Alice Helander